Nyheter

2010-05-19 Invigning av "Gålsjöströmmen"

I Gålsjöns utlopp skapade vi en fast sjönivå och fiskvandring åt Norrskog.

Vi använde tekniken omlöp för att möjliggöra fiskvandringen förbi den fasta dammen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009-02-02 Rapport om Övre Ångermanälven

En genomgång av en del vattenomar i Övre Ångermanälven har avrapporterats med åtgärdsförslag,

konsekvensanalyser, koppling till Eu:s regelverk m.m.

 

 

2006-07-20 Denilrännan i Åflo kvarn på plats.
Fiskvandringsvägen kommer att vara i drift i mitten av augusti, alltså 4 år före vattendomens tidsgräns.
 
2006-07-14 Stenån i Gässlösa är återställd förbi Hovgårds damm.
 
2006-01-13 Ljusdal Energi har fått fått slutliga villkor för Bäckebo kraftverk.

Miljödomstolen godkände Ljusdal Energis förslag till lösningar av fiskefrågan.
 
Denilrännan i Hovermoån färdigstäldes under senhösten 2005. Redan inom en vecka efter påbörjad drift hade en öring vandrat upp i fällan. Observera att fotografierna är tagna innan den nedersta delen är monterad.