Nättingfälla

NättingfällaFör att förenkla fångandet av lekvandrande flodnejonöga, Lampetra fluviatilis, så utvecklade vi en Nättingfälla i rostfri perforerad plåt med 5 mm hål. Under 2006-07 utvecklade och sålde vi en större fälla som visade sig fånga havsnejonöga, vuxen ål m.m. på ett bra sätt. 

Förlagor är såväl traditionella som modernare nättingfällor. Denna moderna fälla har i flera vattendrag visat sig effektivare än traditionella fällor gjorda trä och andra naturmaterial.

Nättingfälla

Vår strävan var att fällan skulle vara enkel att transportera, hantera, rengöra, placera i vattendraget och vittja. Fällorna har visat sig vara effektiv på en hel mängd andra arter som förekommer i rinnande vatten och som tar sig in genom öppningarna. Det har fångats bl.a. lax och öring 0+ och 1+, stensimpa, sutare och flodkräfta. Eftersom fällan är så pass tät så  kan den även fungera som sump, vilket dessutom betyder att den inte behöver vittjas så ofta.

 Nättingfälla

Fällans vikt tillsammans med handtagens konstruktion gör att fällan ska kunna användas på stora djup med bibehållen kontroll på att den ligger rätt.

 Sedan 2004 har ett 100-tal fällor levererats till nöjda kunder över hela Sverige, bl.a. länsstyrelsen i Sörmland, Stockholm, Bleking, Gävleborg och Jönköping, Fiskeriverket, Örnsköldsviks kommun och Thorsson & Åberg.